Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 23. oktoober 2013 - Strasbourg
 Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod
 Merealased teadmised 2020
 Rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamine ja jõustamine ***I
 Ühenduse ja kolmandate riikide vaheline narkootikumide lähteainetega kauplemine ***I
 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I
 Narkootikumide lähteained ***I
 Kliimamuutuste konverents
 Organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu
 E-õiguskeskkonna tegevuskava 2014-2018
 Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse edendamine: EP seisukoht 2012. aasta eduaruannete kohta
 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta
 Pagulaste tulv Vahemere piirkonnas ja eelkõige traagilised sündmused Lampedusa lähistel
 SWIFTi lepingu peatamine riikliku julgeolekuasutuse NSA jälgimistegevuse tõttu
Tekstid (1055 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika