Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 23 oktober 2013 - Straatsburg
 Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen
 Mariene kennis 2020
 Toepassing en handhaving van internationale handelsregels ***I
 Handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren ***I
 Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I
 Drugsprecursoren ***I
 Ontwerpresoluties - Conferentie over klimaatverandering
 Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen
 Actieplan 2014-2018 voor e-justitie
 Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012
 Europees semester voor economische beleidscoördinatie
 Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa
 Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken
Teksten (1144 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid