Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 23 października 2013 r. - Strasburg
 Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 - wszystkie sekcje
 Wiedza o morzu 2020
 Stosowanie i egzekwowanie zasad handlu międzynarodowego ***I
 Nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy UE a państwami trzecimi ***I
 Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I
 Prekursory narkotykowe ***I
 Konferencja w sprawie zmiany klimatu
 Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy
 e-Sprawiedliwość: plan działania na lata 2014-2018
 Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa - stanowisko PE w sprawie sprawozdań z postępów za rok 2012
 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej
 Przepływy migracyjne na Morzu Śródziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych wydarzeń u wybrzeży Lampedusy
 Zawieszenie porozumienia SWIFT w wyniku inwigilacji prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego
Teksty (1150 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności