Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 23. októbra 2013 - Štrasburg
 Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
 Poznatky o mori 2020
 Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu ***I
 Obchod s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami ***I
 Európsky námorný a rybársky fond ***I
 Prekurzory drog ***I
 Konferencia o zmene klímy
 Organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí
 Akčný plán elektronická justícia na roky 2014 – 2018
 Európska susedská politika, snaha o posilnené partnerstvo: pozícia EP k správam o pokroku za rok 2012
 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík
 Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy
 Pozastavenie dohody SWIFT v dôsledku sledovania zo strany NSA
Texty (1136 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia