Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 23. oktober 2013 - Strasbourg
 Osnutek splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014: vsi oddelki
 Znanje o morju 2020
 Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ***I
 Trgovina s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami ***I
 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I
 Predhodne sestavine pri prepovedanih drogah ***I
 Konferenca o podnebnih spremembah
 Organiziran kriminal, korupcija in pranje denarja
 Akcijski načrt za e-pravosodje 2014–2018
 Evropska sosedska politika na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 2012
 Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2013
 Migracijski tokovi v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa
 Prekinitev izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost
Besedila (1023 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov