Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013
 Γενικό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020 ***I
 Κίνδυνοι που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες ***I
 Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας το 2012
 Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Κείμενα (767 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου