Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 24 oktober 2013 - Straatsburg
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2013
 Algemeen milieuactieprogramma van de Unie voor de periode tot en met 2020 ***I
 Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren ***I
 Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in 2012
 Elektronische communicatie
Teksten (519 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid