Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 24 oktober 2013 - Strasbourg
 Ändringsbudget nr 6/2013
 Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 ***I
 Faror som uppstår till följd av joniserande strålning ***I
 Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
 Elektronisk kommunikation
Texter (515 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy