Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 19. marraskuuta 2013 - Strasbourg
 Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 ***
 Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta
 Lisätalousarvioesitys nro 7/2013 – Euroopan sosiaalirahaston (ESR) vahvistaminen nuorisotyöttömyyden, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseksi Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa
 Lisätalousarvioesitys nro 8 (LTE nro 2 a) – maksumäärärahojen lisäykset monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain ja maksumäärärahavaje vuoden 2013 talousarviossa
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials, Espanja)
 Yhteinen Erasmus -ohjelma ***I
 Luova Eurooppa -ohjelma ***I
 Kansalaisten Eurooppa -ohjelma ***
 Verkkojen Eurooppa -väline ***I
 Euroopan laajuinen liikenneverkko ***I
 Maatalous- ja kalastustilastot ***I
 Julkisia hankintoja koskeva sopimus ***
 Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelu ja käyttö ***
 ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma (2014–2018) *
 Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma (2014–2018) *
 Ydinturvallisuuteen liittyvä yhteistyö *
 Ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmat Bulgariassa, Liettuassa ja Slovakiassa *
Tekstit (315 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö