Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013 - Strasburgu
 Il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 ***
 Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba
 Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2013/ - Tisħiħ tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) biex jindirizza il-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-faqar u l-esklużjoni soċjali fi Franza, l-Italja u Spanja
 Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 8/2013 (ABE 2 a) - Tisħiħ ta' pagamenti skont l-intestatura tal-QFP u nuqqas ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-baġit tal-2013
 Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Materjal tal-kostruzzjoni - Spanja)
 Il-programm "Erasmus għal Kulħadd" ***I
 Programm Ewropa Kreattiva ***I
 Il-programm "L-Ewropa għaċ-ċittadini" ***
 Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I
 Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew ***I
 L-istatistika agrikola u tas-sajd ***I
 Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku ***
 Il-Protezzjoni u l-Użu tal-Korsiji tal-Ilma u tal-Lagi Internazzjonali Transkonfinali ***
 Programm Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett ITER (2014-2018) *
 Il-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (2014-2018) li jikkumplimenta l-Programm Orizzont 2020 *
 Strument għall-Kooperazzjoni fil-qasam tas-sikurezza nukleari *
 Programmi ta' għajnuna għad-dekummissjonar ta' impjanti nukleari fil-Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja *
Testi (326 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza