Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 19 noiembrie 2013 - Strasbourg
 Cadrul financiar multianual 2014-2020 ***
 Acordul interinstituţional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară
 Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2013 - Consolidarea Fondului social european (FSE) pentru a combate şomajul în rândul tinerilor, sărăcia şi excluziunea socială în Franţa, Italia şi Spania
 Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2013 (PBR 2a) - Consolidarea plăților pe rubrici din CFM și insuficiența creditelor de plată în bugetul 2013
 Fondul european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Materiale de construcţie - Spania)
 Programul „Erasmus pentru toți”***I
 Programul „Europa creativă” ***I
 Programul „Europa pentru cetățeni” ***
 Mecanismul Conectarea Europei***
 Rețeaua transeuropeană de transport ***I
 Statisticile privind agricultura și pescuitul ***I
 Acordul privind achizițiile publice ***
 Protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale ***
 Programul suplimentar de cercetare pentru proiectul ITER (2014-2018) *
 Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice
 Cooperarea în materie de securitate nucleară *
 Programe de asistenţă pentru dezafectare nucleară în Bulgaria, Lituania şi Slovacia *
Texte (333 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate