Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Torek, 19. november 2013 - Strasbourg
 Večletni finančni okvir 2014–2020 ***
 Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju
 Predlog spremembe proračuna št. 7/2013: Okrepitev Evropskega socialnega sklada (ESS) za odpravo brezposelnosti mladih, revščine in socialne izključenosti v Franciji, Italiji in Španiji
 Predlog spremembe proračuna št. 8/2013 (PSP 2a) - krepitev plačil iz razdelka večletnega finančnega okvira in zmanjševanje odobritev plačil v proračunu za leto 2013
 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Gradbeni material - Španija)
 Program Erasmus za vse ***I
 Program Ustvarjalna Evropa ***I
 Program "Evropa za državljane" ***
 Instrument za povezovanje Evrope ***I
 Vseevropsko prometno omrežje ***I
 Kmetijska in ribiška statistika ***I
 Sporazum o vladnih nabavah ***
 Varstvo in uporaba čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer ***
 Dopolnilni raziskovalni program za projekt ITER (2014–2018) *
 Program za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2014–2018), ki dopolnjuje program Obzorje 2020 *
 Sodelovanje na področju jedrske varnosti *
 Programi pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Bolgariji, Litvi in na Slovaškem *
Besedila (292 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov