Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
 Budgetproceduren 2014: fælles tekst
 Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet - Finansiering af de cypriotiske strukturfondprogrammer
 Ændringsbudget nr. 9/2013: Anvendelse af EU's Solidaritetsfond til fordel for Rumænien (Tørke og skovbrande i 2012) og for Tyskland, Østrig og Den Tjekkiske Republik (Oversvømmelser i maj og juni 2013)
 Anvendelse af EU's Solidaritetsfond - tørke og skovbrande i Rumænien, oversvømmelser i Tyskland, Østrig og Den Tjekkiske Republik
 Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til at supplere finansieringen af Den Europæiske Socialfond i henhold til EU's almindelige budget for 2013 med henblik på at forhøje bevillingerne til Frankrig, Italien og Spanien
 Europæiske satellitbaserede navigationssystemer ***I
 Makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan ***I
 Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om narkotikaprækursorer ***
 Tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler *
 Fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur *
 Fælles bestemmelser for europæiske fonde ***I
 Den Europæiske Socialfond ***I
 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse ***I
 Støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde ***I
 Samhørighedsfonden ***I
 Oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde ***I
 Ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber ***I
 Dokumenter med central information til investeringsprodukter ***I
 Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik ***I
 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) ***I
 Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) ***I
 Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik ***I
 Overgangsforanstaltninger vedrørende forordningerne om direkte betalinger, landdistriktsudvikling samt finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik ***I
 Bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, og om frigørelsesreglerne for visse medlemsstater ***I
 Finansiel tildeling til visse medlemsstater fra Den Europæiske Socialfond ***I
 Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF-Kiribati ***
 Fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner
Tekster (744 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik