Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 20. marraskuuta 2013 - Strasbourg
 Talousarviomenettely 2014: yhteinen teksti
 Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen - Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittaminen
 Lisätalousarvio nro 9/2013: EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönotto Romanian (kuivuus ja metsäpalot vuonna 2012) sekä Saksan, Itävallan ja Tšekin tasavallan (tulvat touko- ja kesäkuussa 2013) hyväksi
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto - kuivuus ja metsäpalot Romaniassa ja tulvat Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä
 Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen EU:n yleisen talousarvion 2013 täydentämiseksi, jotta voidaan lisätä Euroopan sosiaalirahastosta Ranskalle, Italialle ja Espanjalle myönnettävää rahoitusta
 Euroopan satelliittinavigointijärjestelmät ***I
 Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Jordanialle ***I
 Huumausaineiden lähtöaineita koskeva EU:n ja Venäjän välinen sopimus ***
 Kolmannet valtiot ja organisaatiot, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia *
 Eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon sovellettava oikeudellinen kehys *
 Eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännökset ***I
 Euroopan sosiaalirahasto ***I
 Euroopan aluekehitysrahasto ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin tavoite ***I
 Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ***I
 Koheesiorahasto ***I
 Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä ***I
 Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapaino ***I
 Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat ***I
 YMP:n rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I
 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ***I
 Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely ***I
 YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet ***I
 Tukea maaseudun kehittämiseen koskevat siirtymäsäännökset ***I
 Tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa ja tiettyjen jäsenvaltioiden maksusitoumusten vapauttamissääntöjä koskevat säännökset ***I
 Tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävä määräraha ***I
 EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus ***
 Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainti
Tekstit (757 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö