Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 20. studenog 2013. - Strasbourg
 Proračunski postupak 2014.: zajednički tekst
 Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti financiranje programa strukturnih fondova na Cipru
 Izmjena proračuna br. 9/2013: mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a za Rumunjsku (suša i šumski požari tijekom 2012.) i za Njemačku, Austriju i Češku Republiku (poplave u svibnju i lipnju 2013.)
 Korištenje Fonda solidarnosti EU-a: suša i šumski požari u Rumunjskoj u 2012. i poplave u Njemačkoj, Austriji i Češkoj Republici u 2013.
 Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za dopunu financijskih sredstava iz općeg proračun EU-a za 2013. za financiranje Europskog socijalnog fonda radi povećanja sredstava dodijeljenih Francuskoj, Italiji i Španjolskoj
 Europski sustavi za satelitsku navigaciju : uvođenje i primjena***I
 Makrofinancijska pomoć Jordanu ***I
 Sporazum između EU-a i Ruske Federacije o prekursorima za droge ***
 Treće zemlje i organizacije s kojima Europol sklapa sporazume *
 Pravni okvir Europski konzorcij istraživačke infrastrukture *
 Zajedničke odredbe o Europskim fondovima ***I
 Europski socijalni fond ***I
 Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Ulaganje u rast i radna mjesta” ***I
 Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Europska teritorijalna suradnja” ***I
 Kohezijski fond ***I
 Europska grupacija za teritorijalnu suradnju ***I
 Ravnoteža spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama ***I
 Ključni informativni dokumenti za investicijske proizvode ***I
 Financiranje, upravljanje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike ***I
 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ***I
 Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda ***I
 Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru ZPP-a (*) ***I
 Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju ***I
 Odredbe u vezi s financijskim upravljanjem za određene države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti i s pravilima za opoziv sredstava za određene države ***I
 Financijska sredstva za određene države članice iz Europskog socijalnog fonda ***I
 Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kiribati ***
 Sjedište institucija Europske unije
Tekstovi (719 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti