Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2013. gada 20. novembris - Strasbūra
 2014. gada budžeta procedūra — kopīgais dokuments
 Elastības instrumenta izmantošana Kipras struktūrfondu programmu finansēšanai
 Budžeta grozījums Nr. 9/2013 — ES Solidaritātes fonda izmantošana Rumānijas atbalstam (sausums un mežu ugunsgrēki 2012. gadā) un Vācijas, Austrijas un Čehijas atbalstam (plūdi 2013. gada maijā un jūnijā)
 ES solidaritātes fonda izmantošana — sausums un mežu ugunsgrēki Rumānijā un plūdi Vācijā, Austrijā un Čehijā
 Elastības instrumenta izmantošana, lai papildinātu ES 2013. finanšu gada vispārējā budžetā paredzēto finansējumu Eiropas Sociālajam fondam nolūkā palielināt līdzekļu piešķīrumu Francijai, Itālijai un Spānijai
 Eiropas satelītu navigācijas sistēmas ***I
 Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai ***I
 ES un Krievijas nolīgums par narkotisko vielu prekursoriem ***
 Trešās valstis un organizācijas, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus *
 Tiesiskais regulējums, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam *
 Kopīgi noteikumi par Eiropas fondiem ***I
 Eiropas Sociālais fonds ***I
 Eiropas Reģionālās attīstības fonds un mērķis „Ieguldījums izaugsmei unnodarbinātībai” ***I
 Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis ***I
 Kohēzijas fonds ***I
 Eiropas teritoriālās sadarbības grupas ***I
 Dzimumu līdzsvars biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū ***I
 Ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti ***I
 Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība ***I
 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ***I
 Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija ***I
 Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaņā ar KLP atbalsta shēmām ***I
 Pārejas noteikumi par atbalstu lauku attīstībai ***I
 Normas, kuras saistītas ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības, un ar atcelšanas noteikumiem konkrētām dalībvlastīm ***I
 Eiropas Sociālā fonda finanšu piešķīrums konkrētām dalībvalstīm ***I
 EK un Kiribati partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ***
 Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšana
Teksti (755 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika