Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 20 noiembrie 2013 - Strasbourg
 Procedura bugetară 2014: text comun
 Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate - finanțarea programelor cipriote din cadrul fondurilor structurale
 Proiectul de buget rectificativ nr. 9/2013: Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru România (seceta și incendiile de pădure din 2012) și pentru Germania, Austria și Republica Cehă (inundațiile din mai și iunie 2013)
 Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE - secetă şi incendii forestiere în România, inundaţii în Germania, Austria şi Republica Cehă
 Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a completa finanțarea în cadrul bugetului general al UE pentru 2013 în favoarea Fondului social european în vederea creşterii alocărilor acordate Franţei, Italiei şi Spaniei
 Sistemele europene de radionavigație prin satelit ***I
 Asistenţa macrofinanciară acordată Iordaniei ***I
 Acordul dintre UE și Rusia privind precursorii de droguri ***
 Statele terţe şi organizaţiile cu care Europol încheie acorduri *
 Cadrul juridic aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare *
 Dispoziții comune privind fondurile europene ***I
 Fondul social european ***I
 Fondul european de dezvoltare regională şi obiectivul referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă ***I
 Fondul european de dezvoltare regională și obiectivul de cooperare teritorială europeană ***I
 Fondul de coeziune ***I
 Gruparea europeană de cooperare teritorială ***I
 Echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă ***I
 Documente cu informaţii-cheie referitoare la produsele de investiţii ***I
 Finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC ***I
 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală ***I
 Organizarea comună a piețelor produselor agricole ***I
 Plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC ***I
 Dispoziţiile provizorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală ***I
 Dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară, precum și la normele privind dezangajarea pentru anumite state membre ***I
 Alocarea financiară din Fondul social european pentru anumite state membre ***I
 Acordul de parteneriat privind pescuitul dintre CE și Kiribati ***
 Stabilirea sediilor instituţiilor Uniunii Europene
Texte (787 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate