Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg
 Rozpočtový postup na rok 2014: spoločný text
 Mobilizácia nástroja flexibility - financovanie programov štrukturálnych fondov na Cypre
 Návrh opravného rozpočtu č. 9/2013: mobilizácia Fondu solidarity EÚ v prospech Rumunska (sucho a lesné požiare v roku 2012) a Nemecka, Rakúska a Českej republiky (povodne v máji a júni 2013)
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ - sucho a lesné požiare v Rumunsku a záplavy v Nemecku, Rakúsku a Českej republike
 Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom doplniť finančné prostriedky vo všeobecnom rozpočte EÚ na rok 2013 na účel financovania Európskeho sociálneho fondu v záujme zvýšenia rozpočtových príspevkov pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko
 Európske systémy satelitnej navigácie ***I
 Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I
 Dohoda medzi EÚ a Ruskom o drogových prekurzoroch***
 Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzatvára dohody *
 Právny rámec Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru *
 Spoločné ustanovenia o európskych fondoch ***I
 Európsky sociálny fond ***I
 Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Investície pre rast a zamestnanosť ***I
 Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Európska územná spolupráca ***I
 Kohézny fond ***I
 Európske zoskupenie územnej spolupráce ***I
 Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze ***I
 Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investičné produkty ***I
 Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP ***I
 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ***I
 Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami ***I
 Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP ***I
 Prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka ***I
 Ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a pravidiel zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade určitých členských štátov ***I
 Rozpočtové prostriedky pridelené určitým členských štátom z Európskeho sociálneho fondu ***I
 Dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu medzi ES a Kiribati ***
 Umiestnenie sídiel inštitúcií Európskej únie
Texty (761 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia