Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Sreda, 20. november 2013 - Strasbourg
 Proračunski postopek za leto 2014: skupno besedilo
 Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru
 Sprememba proračuna št. 9/2013: uporaba Solidarnostnega sklada EU za Romunijo (suša in gozdni požari v letu 2012) ter za Nemčijo, Avstrijo in Češko Republiko (poplave v maju in juniju 2013)
 Uporaba Solidarnostnega sklada EU - suša v Romuniji v letu 2012 ter poplave v Nemčiji, Avstriji in Češki republiki v letu 2013
 Uporaba instrumenta prilagodljivosti za dopolnitev financiranja v splošnem proračunu EU za leto 2013 za financiranje Evropskega socialnega sklada za povečanje dodelitev za Francijo, Italijo in Španijo
 Evropski satelitski navigacijski sistemi ***I
 Makrofinančna pomoč Jordaniji ***I
 Sporazum med EU in Rusijo o predhodnih sestavinah za prepovedane droge ***
 Tretje države in organizacije, s katerimi Europol sklene sporazume *
 Pravni okvir za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture *
 Splošne določbe o Evropskih skladih ***I
 Evropski socialni sklad ***I
 Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj naložbe za rast in delovna mesta ***I
 Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj evropskega teritorialnega sodelovanja ***I
 Kohezijski sklad ***I
 Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje ***I
 Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi ***I
 Dokumenti s ključnimi informacijami za naložbene produkte ***I
 Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP ***I
 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ***I
 Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov ***I
 Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP ***I
 Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja ***I
 Določbe o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, in glede pravil o prenehanju obveznosti za nekatere države članice ***I
 Finančna sredstva za nekatere države članice iz Evropskega socialnega sklada ***I
 Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Kiribati ***
 Določitev sedežev institucij Evropske unije
Besedila (710 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov