Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg
 Budgetförfarandet för 2014: gemensamt utkast
 Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen - finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen
 Ändringsbudget nr 9/2013: Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Rumänien (torka och skogsbränder 2012) och för Tyskland, Österrike och Tjeckien (översvämningar i maj och juni 2013)
 Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - torka och skogsbränder i Rumänien och översvämningar i Tyskland, Österrike och Tjeckien
 Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien
 Europeiska satellitnavigeringssystem ***I
 Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I
 Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer ***
 Tredjestater och organisationer med vilka Europol ingår överenskommelser *
 Rättslig ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur *
 Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder ***I
 Europeiska socialfonden ***I
 Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning" ***I
 Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete" ***I
 Sammanhållningsfonden ***I
 Europeisk gruppering för territoriellt samarbete ***I
 Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag ***I
 Faktablad för investeringsprodukter ***I
 Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I
 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I
 Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter ***I
 Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken ***I
 Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling ***I
 Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater ***I
 Medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden ***I
 Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Kiribati ***
 Lokalisering av sätena för Europeiska unionens institutioner
Texter (742 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy