Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 21. listopadu 2013 - Štrasburk
 Zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) ***I
 Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 ***I
 Strategický inovační program Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) ***I
 Evropský inovační a technologický institut ***I
 Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (2014–2020) ***I
 Zvláštní program k provedení Horizontu 2020 *
 Evropská statistika ***I
 Program pro sociální změny a inovace ***I
 Zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I
 Akční program pro oblast daní ***I
 Akční program pro oblast cel ***I
 Pojišťovací a zajišťovací činnost (Solventnost II) ***I
 Aktuální stav rozvojového programu z Dohá
 Akční plán podnikání 2020 - opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě
 Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
 Evropská technologická a průmyslová základna obrany
 Posilování sociálního rozměru HMU
 Bangladéš: lidská práva a nadcházející volby
 Katar: situace migrujících pracovníků
 Spravedlivá justice v Bolívii, zejména případy Előda Tóásóa and Maria Tadiće
Texty (775 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí