Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 21. november 2013 - Strasbourg
 Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 ***I
 Raamprogrammi „Horisont 2020” osalemis- ja levitamiseeskirjad ***I
 Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava ***I
 Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ***I
 Ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ***I
 Raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm *
 Euroopa statistika ***I
 Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programm ***I
 Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) ***I
 Maksustamisalane tegevusprogramm ***I
 Tollialane tegevusprogramm ***I
 Kindlustus- ja edasikindlustustegevus (Solventsus II) ***I
 Doha arengukava seis
 Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” – ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas
 Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine
 Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas
 Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine
 Bangladesh: inimõigused ja eelseisvad valimised
 Katar: võõrtöötajate olukord
 Õiglane õigusemõistmine Boliivias, eelkõige Előd Tóásó ja Mario Tadici juhtumid
Tekstid (709 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika