Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 21 november 2013 - Straatsburg
 Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) ***I
 Regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 ***I
 Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I
 Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I
 Concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (2014-2020) ***I
 Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 *
 Europese statistiek ***I
 Programma voor sociale verandering en innovatie ***I
 Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I
 Actieprogramma voor belastingen ***I
 Actieprogramma voor douane ***I
 Verzekerings- en herverzekeringsbedrijf (wijziging van Solvabiliteit II) ***I
 Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda
 Actieplan ondernemerschap 2020 - De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen
 Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
 De Europese industriële en technologische defensiebasis
 Versterking van de sociale dimensie van de EMU
 Bangladesh: mensenrechten en komende verkiezingen
 Qatar: situatie van migrerende werknemers
 Rechtvaardige rechtspraak in Bolivia, met name de gevallen van Előd Tóásó en Mario Tadić
Teksten (788 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid