Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 21 listopada 2013 r. - Strasburg
 „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ***I
 Uczestnictwo i upowszechnianie programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) ***I
 Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ***I
 Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***I
 Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) ***I
 Program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” *
 Statystyka europejska ***I
 Program UE na rzecz przemian i innowacji społecznych ***I
 Program działań na rzecz środowiska i dla klimatu LIFE ***I
 Program działań dla ceł i podatków ***I
 Program działania dla ceł ***I
 Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (zmiana dyrektywy Wypłacalność II) ***I
 Stan realizacji dauhańskiej agendy rozwoju
 Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie
 Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
 Europejska baza technologiczno-przemysłowa sektora obronnego
 Wymiar społeczny UGW
 Bangladesz: prawa człowieka i zbliżające się wybory
 Katar: sytuacja pracowników migrujących
 Prawdziwa sprawiedliwość w Boliwii, w szczególności sprawy Előda Tóásó i Maria Tadica
Teksty (797 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności