Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 21. novembra 2013 - Štrasburg
 Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) ***I
 Pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 ***I
 Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu ***I
 Európsky inovačný a technologický inštitút ***I
 Konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020) ***I
 Špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020 *
 Európske štatistiky ***I
 Program v oblasti sociálnej zmeny a inovácie ***I
 Program na ochranu životného prostredia a klímy (LIFE) ***I
 Akčný program pre dane ***I
 Akčný program pre colníctvo ***I
 Poistenie a zaistenie (Solventnosť II) ***I
 Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy
 Akčný plán pre podnikanie 2020 – opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe
 Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
 Európska obranná technologická a priemyselná základňa
 Posilnenie sociálneho rozmeru HMÚ
 Bangladéš: ľudské práva a nadchádzajúce voľby
 Katar: situácia migrujúcich pracovníkov
 Spravodlivosť súdnictva v Bolívii, najmä prípady Előda Tóásóa a Maria Tadica
Texty (759 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia