Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 10. prosince 2013 - Štrasburk
 Program Spravedlnost na období 2014–2020 ***I
 Program Práva a občanství na období 2014–2020 ***I
 Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku ***I
 Dohoda EU-Maroko o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek ***
 Úmluva MOP o bezpečnosti při používání chemických látek při práci ***
 Nedovolená výroba střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi ***
 Dohoda mezi EU a Čínou o změnách koncesí v listinách Bulharska a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k EU ***
 Dovoz hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a vyšší cla, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie ***
 Dohoda EU-Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek ***
 Dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy v období 2014–2020 *
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/001 FI/Nokia, Finsko
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/003 DE/First Solar, Německo
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2012/011 DK/Vestas, Dánsko
 Jednání o dohodě o strategickém partnerství EU-Kanada
 Rámec pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí
 Kosmická průmyslová politika EU
 Uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě
 Stanovisko k hodnotící zprávě o sdružení BEREC a Úřadu BEREC
 Společná rybářská politika ***II
 Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury ***II
 Zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku, ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku ***I
 Mechanismus civilní ochrany ***I
 Smlouvy o úvěru na bydlení ***I
 Dovozy rýže pocházející z Bangladéše ***I
 Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů ***I
 Stanovení kritérií vymezujících, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech
 Genderové aspekty evropského rámce pro vnitrostátní strategie na začlenění Romů
 Úsilí mezinárodního společenství v oblasti rozvoje a budování státu v Jižním Súdánu
 CARS 2020: akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě
 Sexuální a reprodukční zdraví a práva
 Dobrovolnictví a dobrovolná činnost v Evropě
 Zprávy o zjišťovacích misích za účelem prošetření petic (výklad čl. 202 odst. 5 jednacího řádu)
Texty (583 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí