Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
It-Tlieta, 10 ta' Diċembru 2013 - Strasburgu
 Programm Ġustizzja għall-2014-2020 ***I
 Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 2014-2020 ***I
 Preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova ***I
 Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Marokk: protokoll li jistabbilixxi lopportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja ***
 Il-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza fl-Użu tas-Sustanzi Kimiċi fuq ix-Xogħol tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol ***
 L-iffabrikar illeċitu u t-traffikar tal-armi tan-nar, il-partijiet u l-komponenti u l-munizzjon tagħhom ***
 Ftehim UE-Ċina rigward il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tal-Bulgarija u tar-Rumanija, matul l-adeżjoni tagħhom fl-UE ***
 L-importazzjoni taċ-ċanga ġejja minn annimali li ma jkunux ġew ittrattati b’ċerti ormoni li jinkoraġġixxu t-tkabbir u rigward id-dazji ogħla applikati mill-Istati Uniti għal ċerti prodotti tal-Unjoni Ewropea ***
 Protokoll bejn l-UE u r-Repubblika tal-Côte d'Ivoire li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja ***
 L-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji mill-2014 sal-2020 *
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/001 FI/Nokia mill-Finlandja
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni FEG/2013/003 DE/First Solar, Ġermanja
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2012/011 DK/Vestas - Danimarka)
 In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada
 Qafas ta’ rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet mhux bankarji
 Il-Politika Industrijali Spazjali tal-UE
 Cloud Computing
 Rapport ta' evalwazzjoni rigward il-BEREC
 Il-Politika Komuni tas-Sajd ***II
 L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ***II
 Kundizzjonijiet speċifiċi għas-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond fl-Atlantiku tal-Grigal, dispożizzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet internazzjonali tal-Atlantiku tal-Grigal ***I
 Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili ***I
 Ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali ***I
 Importazzjonijiet ta' ross li joriġina mill-Bangladexx ***I
 L-għażla taż-żmien tal-irkant tal-kwoti tal-gassijiet serra ***I
 Definizzjoni ta’ kriterji li jiddeterminaw meta l-karta riċiklata ma tibqax titqies bħala skart skont l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart
 Aspetti tal-Ġeneru tal-Qafas Ewropew għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Inklużjoni tar-Rom
 L-iżvilupp l-"bini tal-istat" fis-Sudan t'Isfel
 CARS 2020: lejn industrija tal-karozzi Ewropea b'saħħitha, kompetittiva u sostenibbli
 Is-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi
 Il-volontarjat u x-xogħol volontarju fl-Ewropa
 Rapporti dwar iż-żjarat għall-ġbir tal-fatti għall-investigazzjoni tal-petizzjonijiet (interpretazzjoni tal-Artikolu 202(5) tar-Regoli ta' Proċedura)
Testi (584 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza