Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 10 december 2013 - Straatsburg
 Programma "Justitie" 2014-2020 ***I
 Programma Rechten en burgerschap 2014-2020 ***I
 Autonome handelspreferenties voor Moldavië ***I
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Marokko: protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële bijdrage ***
 IAO-Verdrag betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid ***
 Illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, delen en onderdelen daarvan en munitie ***
 Overeenkomst EU-China betreffende de wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië in verband met hun toetreding tot de EU ***
 Invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast ***
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Ivoorkust: protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie ***
 Invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden van 2014 t/m 2020 *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar, Duitsland
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2012/011 DK/Vestas - Denemarken
 Onderhandelingen strategische partnerschapsovereenkomst EU-Canada
 Kader voor herstel en afwikkeling van niet-bancaire instellingen
 EU-industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart
 Cloud computing
 Evaluatieverslag BEREC
 Gemeenschappelijk visserijbeleid ***II
 Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten ***II
 Noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in internationale wateren ***I
 Mechanisme voor civiele bescherming ***I
 Woningkredietovereenkomsten ***I
 Invoer van rijst uit Bangladesh ***I
 Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten ***I
 Vaststelling van criteria die bepalen wanneer teruggewonnen papier overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt
 Genderaspecten van het Europees kader van nationale strategieën voor de integratie van Roma
 Ontwikkeling en staatsopbouw in Zuid-Sudan
 CARS 2020: actieplan voor een concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie
 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
 Vrijwilligerswerk en vrijwilligersactiviteiten in Europa
 Verslagen inzake informatiebezoeken voor het onderzoek van verzoekschriften (interpretatie van artikel 202, lid 5, van het Reglement)
Teksten (592 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid