Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 11. detsember 2013 - Strasbourg
 Delegeeritud õigusaktile vastuväiteid ei ole: ehitustoodete toimivusdeklaratsiooni veebisaidil avaldamise tingimused
 Vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020) ***I
 Määruse (EL) nr 99/2013 (Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta) muutmine ***I
 Koduabiliste inimväärse töö ILO konventsioon ***
 ELi ja Armeenia vaheline leping Armeenia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta ***
 ELi ja Prantsusmaa vaheline leping, millega nähakse ette maksustamist käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territooriumil *
 Otsuse 2002/546/EÜ muutmine kohaldamisaja osas *
 ELi arenguabi andjate tegevuse kooskõlastamine
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Phil Wynn Owen – UK)
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Alex Brenninkmeijer – NL)
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Henri Grethen - LU)
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Nikolaos Milionis – EL)
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Danièle Lamarque – FR)
 Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametissenimetamine
 Ühised eeskirjad ja menetlused ELi välistegevuse vahendite rakendamiseks ***I
 Stabiliseerimise rahastamisvahend ***I
 Euroopa naabruspoliitika vahend ***I
 Ühinemiseelse abi rahastamisvahend ***I
 Partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega ***I
 Demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahend ***I
 Arengukoostöö rahastamisvahendi loomine ***I
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond 2014–2020 ***I
 Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas *
 Süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks ***I
 Inimõigused maailmas aastal 2012 ja ELi sellealane poliitika
 ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne
 Piimatootmine mägipiirkondades, ebasoodsates piirkondades ja äärepoolseimates piirkondades
 Vastupanuvõime ja katastroofiohu vähendamine arengumaades
 Puudega naised
 Kõigi osaliste huvides toimiv Euroopa jaekaubanduse tegevuskava
Tekstid (496 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika