Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos paskelbimo svetainėje sąlygos
 Mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) ***I
 Reglamento (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos dalinis keitimas ***I
 TDO konvencija dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams ***
 ES ir Armėnijos susitarimas, kuriuo nustatomi Armėnijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai ***
 ES ir Prancūzijos susitarimas, kuriuo numatoma Sen Bartelemi bendrijai taikyti Sąjungos teisės aktus, susijusius su apmokestinimu *
 Sprendimo 2002/546/EB dalinis keitimas dėl taikymo laikotarpio *
 ES paramos vystymuisi teikėjų koordinavimas
 Audito Rūmų nario skyrimas (Phil Wynn Owen - UK)
 Audito Rūmų nario skyrimas (Alex Brenninkmeijer - NL)
 Audito Rūmų nario skyrimas (Henri Grethen - LU)
 Audito Rūmų nario skyrimas (Nikolaos Milionis - EL)
 Audito Rūmų narės skyrimas (Danièle Lamarque - FR)
 Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimas
 Bendros Sąjungos išorės veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros ***I
 Stabilumo priemonė ***I
 Europos kaimynystės priemonė ***I
 Pasirengimo narystei pagalbos priemonė ***I
 Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė ***I
 Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė ***I
 Vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės nustatymas ***I
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.) ***I
 Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai *
 Radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema ***I
 Žmogaus teisės pasaulyje 2012 m. ir ES politika šioje srityje
 Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita
 Pieno gamyba kalnuotose vietovėse, mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir atokiausiuose regionuose
 Atsparumas ir nelaimių rizikos mažinimas besivystančiose šalyse
 Neįgalios moterys
 Europos mažmeninės prekybos veiksmų planas, naudingas visiems dalyviams
Tekstai (523 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika