Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 11 decembrie 2013 - Strasbourg
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: condițiile publicării pe un site internet a unei declarații de performanță referitoare la produse pentru construcții
 Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) ***I
 Modificarea Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 ***I
 Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic ***
 Acordul UE-Armenia privind principiile generale de participare a Armeniei la programele Uniunii ***
 Acordul dintre UE și Franța privind aplicarea în comunitatea din Saint-Barthélemy a legislației Uniunii în materie de impozitare *
 Modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia *
 Coordonarea donatorilor din UE cu privire la ajutorul pentru dezvoltare
 Numirea unui membru al Curții de Conturi (Phil Wynn Owen - UK)
 Numirea unui membru al Curții de Conturi (Alex Brenninkmeijer - NL)
 Numirea unui membru al Curții de Conturi (Henri Grethen - LU)
 Numirea unui membru al Curții de Conturi (Nikolaos Milionis - EL)
 Numirea unui membru al Curții de Conturi (Danièle Lamarque - FR)
 Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene
 Norme şi proceduri comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acţiuni externe ***I
 Instrumentul de stabilitate ***I
 Instrumentul european de vecinătate ***I
 Instrumentul de asistență pentru preaderare ***I
 Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu ţările terţe ***I
 Instrumentul de finanţare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială ***I
 Instituirea unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare ***I
 Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) ***I
 Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal *
 Sistemul de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive ***I
 Drepturile omului în lume 2012 şi politica UE în această privință
 Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței
 Producţia de lapte în zonele de munte, zonele defavorizate și regiunile ultraperiferice
 Reziliența și reducerea riscului de dezastre în țările în curs de dezvoltare
 Femeile cu dizabilități
 Planul european de acţiune în domeniul comerţului cu amănuntul în avantajul tuturor actorilor
Texte (561 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate