Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 11. december 2013 - Strasbourg
 Sklep o nenasprotovanju delegirani uredbi: pogoji za objavo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov na spletnem mestu
 Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles 2020) ***I
 Sprememba Uredbe (EU) št. 99/2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013-17 ***I
 Konvencija Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu ***
 Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Armenijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Armenije v programih Unije ***
 Sporazum med EU in Francijo o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy *
 Sprememba Odločbe 2002/546/ES glede obdobja njene uporabe *
 Usklajenost med donatorji EU glede razvojne pomoči
 Imenovanje člana Računskega sodišča (Phil Wynn Owen - UK)
 Imenovanje člana Računskega sodišča (Alex Brenninkmeijer - NL)
 Imenovanje člana Računskega sodišča (Henri Grethen - LU)
 Imenovanje člana Računskega sodišča (Nikolaos Milionis - EL)
 Imenovanje članice Računskega sodišča (Danièle Lamarque - FR)
 Imenovanje predsednice nadzornega odbora Evropske centralne banke
 Skupna pravila in postopki za izvajanje instrumentov Unije za zunanje ukrepanje ***I
 Instrument za stabilnost ***I
 Evropski sosedski instrument ***I
 Instrument za predpristopno pomoč ***I
 Instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami ***I
 Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu ***I
 Vzpostavitev instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ***I
 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za obdobje 2014–2020 ***I
 Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja *
 Sistem Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi ***I
 Človekove pravice v svetu v letu 2012 in politika Evropske unije na tem področju
 Letno poročilu o politiki konkurence EU
 Proizvodnja mleka v gorskih območjih, območjih z neugodnim položajem in najbolj oddaljenih regijah
 Odpornost in zmanjšanje tveganja katastrof v državah v razvoju
 Invalidke
 Evropski akcijski načrt za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev
Besedila (485 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov