Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk
 Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***I
 Změna některých směrnic, pokud jde o nejvzdálenější francouzské regiony, a zejména Mayotte *
 Změna směrnice Rady 2010/18/EU z důvodu změny statusu Mayotte *
 Ekologické inovace – zaměstnanost a růst díky politice životního prostředí
 Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření ***II
 Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření ***II
 Platební účty ***I
 Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřeží ***I
 Změna některých směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte ***I
 Akce Unie na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2020 až 2033 ***I
 Změna některých nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii ***I
 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
 Výzva k jasným a závazným opatřením na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem
 Pokrok v provádění vnitrostátních strategií integrace Romů
 Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu
 Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013
 Příprava zasedání Evropské rady (19.–20. prosince 2013)
 Ústavní problémy víceúrovňové správy v Evropské unii
 Vztahy Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států
 Politika na podporu zelené infrastruktury
 Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2012
 Situace ve Středoafrické republice
 Odebírání orgánů v Číně
 Situace na Srí Lance
Texty (719 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí