Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 12. december 2013 - Strasbourg
 Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten ***I
 Ændring af visse direktiver hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte *
 Ændring af Rådets direktiv 2010/18/EU på grund af Mayottes ændrede status *
 Økoinnovation – arbejdspladser og vækst gennem miljøpolitik
 Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger ***II
 Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger ***II
 Betalingskonti ***I
 Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning ***I
 Ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen ***I
 EU-initiativ vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 ***I
 Ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen ***I
 Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I, II og IV til Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer
 Opfordring til et måleligt og bindende engagement mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU
 Gennemførelsen af de nationale strategier for romaer
 Udfaldet af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, navnlig hvad angår Ukraine
 Statusrapport for Albanien 2013
 Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (19.-20. december 2013)
 Konstitutionelle problemer i forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union
 Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer
 Politik for grøn infrastruktur
 Den Europæiske Centralbanks årsberetning 2012
 Situationen i Den Centralafrikanske Republik
 Organhøst i Kina
 Situationen i Sri Lanka
Tekster (678 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik