Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 12. joulukuuta 2013 - Strasbourg
 Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä ***I
 Tiettyjen direktiivien muuttaminen Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta *
 Neuvoston direktiivin 2010/18/EU muuttaminen Mayotten aseman muuttumisen vuoksi *
 Ekoinnovointi – työpaikkoja ja kasvua ympäristöpolitiikan avulla
 Tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttaminen tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta ***II
 Tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttaminen tiettyjen toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan ja täytäntöönpanovallan myöntämisen osalta ***II
 Maksutilit ***I
 Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito ***I
 Tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen liittyvien direktiivien muuttaminen Mayotten aseman unioniin nähden muututtua ***I
 Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020–2033 ***I
 Tiettyjen kalastuksen ja eläinten terveyden alalla annettujen asetusten muuttaminen Mayotten unioniin nähden muuttuneen aseman vuoksi ***I
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden I, II ja IV muuttaminen
 Mitattavissa olevia ja velvoittavia sitoumuksia veropetosten ja veronkierron torjumiseksi EU:ssa koskeva vaatimus
 Kansallisten romanistrategioiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys
 Vilnan huippukokouksen tulokset ja itäisen kumppanuuden tulevaisuus erityisesti Ukrainan osalta
 Albaniaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus
 Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu (19.–20. joulukuuta 2013)
 EU:n monitasoisen hallinnoinnin perustuslailliset ongelmat
 Euroopan parlamentin suhteet kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin
 Vihreä infrastruktuuri
 Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2012
 Keski-Afrikan tasavallan tilanne
 Elinten poistot Kiinassa
 Sri Lankan tilanne
Tekstit (696 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö