Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 12. prosinca 2013. - Strasbourg
 Sud Europske unije: povećanje broja sudaca Općeg suda ***I
 Izmjena određenih direktiva u pogledu najudaljenijih francuskih regija, a posebno prekomorske zemlje Mayotte *
 Izmjena Direktive Vijeća 2010/18/EU radi izmjene statusa prekomorske zemlje Mayotte *
 Ekološke inovacije – rast i radna mjesta kroz politiku okoliša
 Izmjena određenih uredbi u vezi sa zajedničkom trgovinskom politikom u pogledu postupaka za usvajanje određenih mjera ***II
 Izmjena određenih uredbi koje se odnose na zajedničku trgovinsku politiku s obzirom na dodjelu delegiranih i provedbenih ovlasti za usvajanje određenih mjera ***II
 Računi za obavljanje platnog prometa ***I
 Pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje obalnim područjima ***I
 Izmjena određenih direktiva u području zaštite okoliša, poljoprivrede, socijalne politike i javnog zdravlja zbog izmjene statusa prekomorske zemlje Mayotte ***I
 Aktivnosti Unije za "Europske prijestolnice kulture" za razdoblje od 2020. do 2033. ***I
 Izmjene određenih uredaba u području ribarstva i zdravlja životinja zbog promjene statusa departmana Mayotte ***I
 Delegirana Uredba Komisije (EU) o izmjeni priloga I., II. i IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 o primjeni sustava općih carinskih povlastica
 Zahtjev za mjerljive i stvarne obveze u cilju suzbijanja porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza u EU-u
 Napredak u provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma
 Ishod sastanka na vrhu u Vilniusu i budućnost Istočnog partnerstva, pogotovo u vezi s Ukrajinom
 Izvješće o napretku Albanije za 2013
 Pripreme za sjednicu Europskog vijeća (od 19. do 20. prosinca 2013.)
 Ustavni problemi višerazinskog upravljanja u EU
 Odnosi Europskog parlamenta s institucijama koje predstavljaju nacionalne vlade
 Politika o zelenoj infrastrukturi
 Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2012.
 Situacija u Srednjoafričkoj Republici
 Uzimanje organa u Kini
 Situacija u Šri Lanki
Tekstovi (648 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti