Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2013. gada 12. decembris - Strasbūra
 Eiropas Savienības Tiesa: tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***I
 Atsevišķu direktīvu grozīšana attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu *
 Padomes Direktīvas 2010/18/ES grozīšana Majotas statusa maiņas dēļ *
 Ekoinovācijas - nodarbinātība un izaugsme ar vides politikas palīdzību
 Grozījumu izdarīšana konkrētās regulās par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūru ***II
 Grozījumu izdarīšana atsevišķās kopējās tirdzniecības politikas regulās attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu konkrētu pasākumu pieņemšanai ***II
 Maksājumu konti ***I
 Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība ***I
 Atsevišķu direktīvu grozīšana vides, lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu ***I
 Savienības rīcība iniciatīvai „Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam ***I
 Atsevišķu regulu grozīšana zivsaimniecības un dzīvnieku veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu ***I
 Komisijas deleģētā regula, ar ko groza I, II un IV pielikumu Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu
 Aicinājums uzņemties izmērojamas un efektīvas saistības cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā
 Progress, kas gūts, īstenojot dalībvalstu stratēģijas romu tautības iedzīvotāju integrācijai
 Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu
 Albānijas 2013. gada progresa ziņojums
 Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 19. un 20. decembra sanāksmei
 Konstitucionālās problēmas, kas saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā
 Eiropas Parlamenta attiecības ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības
 Zaļās infrastruktūras politika
 Eiropas Centrālās bankas 2012. gada pārskats
 Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā
 Orgānu izņemšana Ķīnā
 Stāvoklis Šrilankā
Teksti (692 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika