Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 12 december 2013 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***I
 Wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de Franse ultraperifere gebieden en met name Mayotte *
 Wijziging van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad in verband met de wijziging in de status van Mayotte *
 Eco-innovatie - Werkgelegenheid en groei via het milieubeleid
 Wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek, wat de procedures voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft ***II
 Wijziging van bepaalde verordeningen in verband met het gemeenschappelijke handelsbeleid wat betreft de verlening van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden voor de vaststelling van bepaalde maatregelen ***II
 Betaalrekeningen ***I
 Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer ***I
 Wijziging van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ***I
 Actie van de Unie voor de "Culturele Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 - 2033 ***I
 Wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van visserij en diergezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ***I
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: Wijziging van de bijlagen I, II en IV bij Verordening (EU) nr. 978/2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties
 Oproep tot een meetbaar en bindend engagement tegen belastingontduiking en belastingontwijking in de EU
 Vorderingen bij de uitvoering van de nationale strategieën voor de integratie van Roma
 Resultaten van de top van Vilnius en de toekomst van het Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder voor wat betreft Oekraïne
 Voortgangsverslag 2013 over Albanië
 Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013)
 Grondwettelijke problemen in verband met meerlagige governance in de Europese Unie
 Betrekkingen tussen het Europees Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen
 Beleid voor groene infrastructuur
 Jaarverslag van de Europese Centrale Bank voor 2012
 Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek
 Orgaanhandel in China
 Situatie in Sri Lanka
Teksten
Definitieve uitgave (717 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid