Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 12. decembra 2013 - Štrasburg
 Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***I
 Zmena určitých smerníc, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte *
 Zmena smernice Rady 2010/18/EÚ z dôvodu zmeny štatútu Mayotte *
 Ekologické inovácie – zamestnanosť a rast prostredníctvom politiky v oblasti životného prostredia
 Zmena určitých nariadení, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení ***II
 Zmena určitých nariadení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných a vykonávacích právomocí na účely prijímania určitých opatrení ***II
 Platobné účty ***I
 Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny ***I
 Zmena určitých smerníc v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte ***I
 Činnosť Únie na podporu iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***I
 Zmena určitých nariadení v oblasti rybolovu a zdravia zvierat z dôvodu zmeny štatútu Mayotte ***I
 Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa menia prílohy I, II a IV k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií
 Výzva na merateľný a konkrétny záväzok proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v EÚ
 Dosiahnutý pokrok vo vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov
 Výsledky samitu vo Vilniuse a budúcnosť Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu
 Správa o pokroku Albánska za rok 2013
 Prípravy na zasadnutie Európskej rady (19. – 20. decembra 2013)
 Ústavné problémy viacstranného riadenia v EÚ
 Vzťahy Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády
 Politika v oblasti zelenej infraštruktúry
 Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2012
 Situácia v Stredoafrickej republike
 Odoberanie orgánov v Číne
 Situácia na Srí Lanke
Texty (708 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia