Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Četrtek, 12. december 2013 - Strasbourg
 Sprememba statuta Sodišča Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča ***I
 Sprememba nekaterih direktiv, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte *
 Sprememba Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe statusa otočja Mayotte *
 Ekološke inovacije - delovna mesta in rast z okoljsko politiko
 Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov ***II
 Sprememba določenih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih pooblastil za sprejetje določenih ukrepov ***II
 Plačilni računi ***I
 Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij ***I
 Sprememba nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte ***I
 Aktivnost Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 ***I
 Sprememba nekaterih uredb na področju ribištva in zdravja živali zaradi spremembe statusa otočja Mayotte ***I
 Sklep o nenasprotovanju delegirani uredbi: sprememba Prilog I, II in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov
 Poziv k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU
 Napredek, dosežen pri izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov
 Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino
 Poročilo o napredku Albanije za leto 2013
 Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. decembra 2013)
 Ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh
 Odnosi Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade
 Politika za zeleno infrastrukturo
 Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2012
 Razmere v Srednjeafriški republiki
 Pridobivanje organov na Kitajskem
 Razmere na Šrilanki
Besedila (639 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov