Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 12 december 2013 - Strasbourg
 Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***I
 Ändring av vissa direktiv vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte *
 Ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning *
 Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik
 Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder ***II
 Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder ***II
 Betalkonton ***I
 Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden ***I
 Ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning ***I
 Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 ***I
 Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning ***I
 Beslut att inte invända mot en delegerad akt: Ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet
 Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU
 Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer
 Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina
 2013 års framstegsrapport om Albanien
 Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19 - 20 december 2013)
 Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen
 Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna
 Politiken för grön infrastruktur
 Europeiska centralbankens årsrapport för 2012
 Situationen i Centralafrikanska republiken
 Organplundring i Kina
 Situationen i Sri Lanka
Texter (690 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy