Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2190(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0469/2013

Předložené texty :

A7-0469/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/01/2014 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0001

Přijaté texty
PDF 231kWORD 43k
Úterý, 14. ledna 2014 - Štrasburk
Žádost o ochranu poslanecké imunity paní Lary Comiové
P7_TA(2014)0001A7-0469/2013

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2014 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Lara Comi (2013/2190(IMM))

Evropský parlament,

—  s ohledem na žádost, kterou dne 30 července 2013 předložila Lara Comi, o ochranu její poslanecké imunity v rámci trestního řízení před soudem ve Ferraře, která byla oznámena v plénu den 9. září 2013,

—  po vyslechnutí Lary Comi dne 5. listopadu 2013 v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

—  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

—  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011(1),

—  s ohledem na čl. 6 odst. 3 a článek 7 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0469/2013),

A.  vzhledem k tomu, že poslankyně Evropského parlamentu Lara Comi požádala o ochranu své poslanecké imunity v souvislosti se soudním řízením, jež zahájila státní prokuratura ve Ferraře v souvislosti s žalobou pro vážnou pomluvu podle čl. 595 odst. 2 a 3 italského trestního zákoníku a článku 30 zákona ze 6. srpna 1990 č. 223 za slova, která měla pronést během politické diskuse v televizním vysílání;

B.  vzhledem k tomu, že se v článku 8 protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie, na nějž se Lara Comi se své žádosti o ochranu poslanecké imunity výslovně odvolává, stanoví, že členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

C.  vzhledem k tomu, že v článku 6 jeho jednacího řádu se stanoví, že při výkonu svých pravomocí s ohledem na výsady a imunity usiluje Parlament především o zachování své integrity jako demokratického zákonodárného shromáždění a o zajištění nezávislosti poslanců při plnění jejich povinností;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament má široké diskreční pravomoci, pokud jde o směr, který může dát rozhodnutí o ochranu poslanecké imunity některého z jeho poslanců(2);

E.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr uznal, že výslovné prohlášení poslance mimo Parlament může představovat vyjádření mínění při výkonu jeho funkcí ve smyslu článku 8 Protokolu a není přitom důležité místo, kde k prohlášení došlo, ale jeho samotný obsah a povaha(3);

F.  vzhledem k tomu, že paní Lara Comi byla pozvána do televizního vysílání jako poslankyně Evropského parlamentu, a nikoli jako vnitrostátní zástupkyně politické strany, která již byla zastupována dalším hostem, v souladu s vnitrostátními ustanoveními, která mají zajistit vyvážené zastoupení politických představitelů v televizních diskusích pořádaných v době volební kampaně, jak tomu právě v tomto případě bylo;

G.  uznávaje, že v moderních demokraciích se politické diskuse neodehrávají v Parlamentu, ale také s využitím sdělovacích prostředků, která sahají od prohlášení v tisku až po internet;

H.  vzhledem k tomu, že v uvedeném televizním vysílání vystoupila Lara Comi jako poslankyně Evropského parlamentu, aby diskutovala o politických problémech, týkajících se rovněž tématiky veřejných zakázek a organizované trestné činnosti, jimiž se sama vždy zabývala na evropské úrovni;

I.  vzhledem k tomu, že se následující den poslankyně Comi žalujícímu náležitě omluvila, jak bylo uvedeno v jiném italském televizním vysílání;

1.  rozhodl se hájit privilegia a imunitu Lary Comi;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušným úřadům Italské republiky a Laře Comi.

(1) Rozsudek ze dne 12. května 1964 ve věci 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier (Recueil 1964, s. 387); rozsudek ze dne 10. července 1986 ve věci 149/85, Wybot/Faure a další (Recueil 1986, s. 2391); rozsudek ze dne 15. října 2008 ve věci T-345/05, Mote v. Parlament (Sb. rozh. 2008, s. II-2849); rozsudek ze dne 21. října 2008 ve spojených věcech C-200/07 a C-201/07, Marra v. De Gregorio a Clemente Sb. rozh. 2008, s. I-7929); rozsudek ze dne 19. března 2010 ve věci T-42/06, Gollnisch v. Parlament (Sb. rozh. 2010, s. II-1135); rozsudek ze dne 6. září 2011 ve věci C-163/10, Patriciello (Sb. rozh. 2011, s. I-7565).
(2) Věc T-42/06 Gollnisch/Parlament, odst. 101.
(3) Patriciello, citovaný rozsudek,. odst. 30.

Právní upozornění - Ochrana soukromí