Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/2124(REG)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0412/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0412/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/01/2014 - 5.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0003

Usvojeni tekstovi
PDF 286kWORD 56k
Utorak, 14. siječnja 2014. - Strasbourg
Pravila glasovanja i sadržaj izvješća u postupku suglasnosti
P7_TA(2014)0003A7-0412/2013

Odluka Europskog parlamenta od 14. siječnja 2014. o izmjeni članka 81. Poslovnika Europskog parlamenta o postupku suglasnosti (2012/2124(REG))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir pismo predsjednika Konferencije predsjednika odbora s danom 9. prosinca 2011.,

–  uzimajući u obzir članke 211. i 212. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja (A7-0412/2013),

1.  odlučuje u Poslovnik unijeti niže navedenu izmjenu;

2.  podsjeća da ta izmjena stupa na snagu prvoga dana sljedeće sjednice te će se primjenjivati na one postupke suglasnosti za koje nadležni odbor još nije usvojio preporuku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji radi obavijesti.

Tekst na snazi   Izmjena
Amandman 1
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 50. – tumačenje – stavak 2.
Postupak s pridruženim odborima određen ovim člankom ne može se primjenjivati u vezi s postupkom suglasnosti na temelju članka 81. u svrhu razmatranja međunarodnih ugovora na temelju članka 90.
Postupak s pridruženim odborima određen ovim člankom ne može se primjenjivati u vezi s preporukom koju nadležni odbor treba usvojiti u skladu s člankom 81.
Amandman 2
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 81. – stavak 1. – podstavak 1.
Kad se od Parlamenta traži suglasnost za predloženi akt, odluka o prihvaćanju ili odbijanju akta donosi se na temelju preporuke nadležnog odbora.
Kad se od Parlamenta traži suglasnost za predloženi akt, odluka o prihvaćanju ili odbijanju akta donosi se uzimajući u obzir preporuku nadležnog odbora. Preporuka sadrži citate, ali ne i uvodne izjave. Može sadržavati i kratko obrazloženje koje je u nadležnosti izvjestitelja i o kojem se ne glasuje. Na odgovarajući se način primjenjuje članak 52. stavak 1. Amandmani podneseni u odboru dopušteni su samo ako im je cilj poništiti preporuku koju je predložio izvjestitelj.
Amandman 3
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 81. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Nadležni odbor može podnijeti prijedlog nezakonodavne rezolucije. Ostali odbori mogu biti uključeni u sastavljanje rezolucije u skladu s člankom 188. stavkom 3. i u vezi s člancima 49., 50. ili 51.
Amandman 4
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 81. – stavak 1. – podstavak 2.
Parlament jedinstvenim glasovanjem donosi odluku o aktu za koji se prema Ugovoru o Europskoj uniji ili Ugovoru o funkcioniranju Europske unije traži njegova suglasnost, bez mogućnosti podnošenja amandmana. Za davanje suglasnosti potrebna je većina navedena u članku Ugovora o Europskoj uniji ili Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji čini pravnu osnovu predloženog akta.
Parlament o aktu za koji se prema Ugovoru o Europskoj uniji ili Ugovoru o funkcioniranju Europske unije traži njegova suglasnost odlučuje jedinstvenim glasovanjem o suglasnosti, bez obzira na to preporučuje li nadležni odbor da se akt prihvati ili odbije, bez mogućnosti podnošenja amandmana. Za davanje suglasnosti potrebna je većina navedena u članku Ugovora o Europskoj uniji ili Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji čini pravnu osnovu predloženog akta ili većina danih glasova ako u spomenutom članku nije navedena većina. Ako potrebna većina nije ostvarena, smatra se da je predloženi akt odbijen.
Amandman 5
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 81. – stavak 2.
2.   Za ugovore o pristupanju, međunarodne sporazume te za utvrđivanje ozbiljnog i trajnog kršenja zajedničkih načela od strane države članice primjenjuju se članci 74.c, odnosno 74.e i 90. Za postupak pojačane suradnje na području koje je obuhvaćeno redovnim zakonodavnim postupkom primjenjuje se članak 74.g.
2.   Osim toga, za međunarodne ugovore, ugovore o pristupanju, utvrđivanje teškog i trajnog kršenja temeljnih načela od strane države članice, određivanje sastava Parlamenta, uspostavu pojačane suradnje između država članica ili za donošenje višegodišnjeg financijskog okvira primjenjuju se članci 90., 74.c, 74.e, 74.f, 74.g i 75.
Amandman 6
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 81. – stavak 3.
3.   Ako se od Parlamenta traži suglasnost za predloženi zakonodavni akt ili predviđeni međunarodni sporazum, nadležni odbor može, radi postizanja pozitivnog ishoda postupka, podnijeti Parlamentu privremeno izvješće o prijedlogu zajedno s prijedlogom rezolucije koji sadrži preporuke za promjenu ili provedbu predloženog akta.
3.   Ako se od Parlamenta traži suglasnost za predloženi zakonodavni akt ili predviđeni međunarodni sporazum, nadležni odbor može podnijeti Parlamentu privremeno izvješće o prijedlogu zajedno s prijedlogom rezolucije koji sadrži preporuke za promjenu ili provedbu predloženog zakonodavnog akta ili predviđenog međunarodnog sporazuma.
Amandman 7
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 81. – stavak 3.a – podstavak 1. (novi)
3a.  Nadležni odbor razmatra zahtjev za suglasnost bez nepotrebna odgađanja. Ako nadležni odbor nije usvojio preporuku u roku od šest mjeseci nakon što mu je upućen zahtjev za suglasnost, Konferencija predsjednika može staviti to pitanje na dnevni red sljedeće sjednice u cilju razmatranja ili, u opravdanom slučaju, produžiti rok od šest mjeseci.
Amandman 8
Poslovnik Europskog parlamenta
Članak 81. – stavak 3.a – podstavak 2. (novi)
Ako se od Parlamenta traži suglasnost za predviđeni međunarodni sporazum, Parlament u svjetlu preporuke nadležnog odbora može odlučiti prekinuti postupak suglasnosti na razdoblje od najduže jedne godine.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti