Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2124(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0412/2013

Texte depuse :

A7-0412/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/01/2014 - 5.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0003

Texte adoptate
PDF 288kWORD 59k
Marţi, 14 ianuarie 2014 - Strasbourg
Regulile de vot şi conţinutul rapoartelor în cadrul procedurii de aprobare
P7_TA(2014)0003A7-0412/2013

Decizia Parlamentului European din 14 ianuarie 2014 privind modificarea articolului 81 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European referitor la procedura de aprobare (2012/2124(REG))

Parlamentul European,

–  având în vedere scrisoarea președintelui Conferinței președinților de comisie din 9 decembrie 2011,

–  având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0412/2013),

1.  decide să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  decide că aceste modificări intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune și se aplică procedurilor de aprobare pentru care comisia competentă nu a adoptat încă o recomandare;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 1
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 50 – interpretare – paragraful 2
Procedura comisiilor asociate stabilită la prezentul articol nu poate fi aplicată în ceea ce privește recomandarea care urmează să fie adoptată de comisia competentă în temeiul articolului 81.
În scopul examinării acordurilor internaționale în temeiul articolului 90, procedura comisiilor asociate stabilită la prezentul articol nu poate fi aplicată în ceea ce privește procedura de aprobare în temeiul articolului 81.
Amendamentul 2
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 81 – alineatul 1 – paragraful 1
În cazul în care este invitat să își dea aprobarea cu privire la un act propus, Parlamentul își adoptă decizia pe baza unei recomandări a comisiei competente pentru adoptarea sau respingerea actului respectiv.
În cazul în care este invitat să își dea aprobarea cu privire la un act propus, Parlamentul ține seama, la adoptarea deciziei sale, de o recomandare a comisiei competente pentru adoptarea sau respingerea actului respectiv. Recomandarea include referiri, însă nu include considerente. Recomandarea poate include o justificare succintă, care ține de responsabilitatea raportorului și care nu se supune la vot. Dispozițiile articolului 52 alineatul (1) se aplică mutatis mutandis. Amendamentele depuse în comisie sunt admisibile doar dacă vizează inversarea recomandării propuse de raportor.
Amendamentul 3
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 81 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Comisia competentă poate depune o propunere de rezoluție fără caracter legislativ. În conformitate cu articolul 188 alineatul (3) coroborat cu articolele 49, 50 sau 51, la redactarea rezoluției pot participa și alte comisii.
Amendamentul 4
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 81 – alineatul 1 – paragraful 2
Amendamentul 5
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 81 – alineatul 2
(2)   Pentru tratatele de aderare, acordurile internaționale și constatarea unei încălcări grave și persistente a principiilor comune de către un stat membru, se aplică articolele 74c, 74e și, respectiv, 90. Pentru procedura de cooperare consolidată într-un domeniu care se află sub incidența procedurii legislative ordinare, se aplică articolul 74g din prezentul regulament.
(2)   În plus, pentru acordurile internaționale, tratatele de aderare, constatarea unei încălcări grave și persistente a principiilor fundamentale de către un stat membru, stabilirea componenței Parlamentului, instituirea unei cooperări consolidate între statele membre sau adoptarea cadrului financiar multianual, se aplică articolele 90, 74c, 74e, 74f, 74g și, respectiv, 75.
Amendamentul 6
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 81 – alineatul 3
(3)   În cazul în care, pentru o propunere de act legislativ sau pentru un acord internațional preconizat, este necesară aprobarea Parlamentului, comisia competentă poate decide, în vederea ajungerii la un rezultat pozitiv în urma procedurii, să prezinte Parlamentului un raport interimar privind propunerea, care conține o propunere de rezoluție cuprinzând recomandările privind modificarea sau punerea în aplicare a actului propus.
(3)   În cazul în care, pentru o propunere de act legislativ sau pentru un acord internațional preconizat, este necesară aprobarea Parlamentului, comisia competentă poate să prezinte Parlamentului un raport intermediar, care conține o propunere de rezoluție cuprinzând recomandările privind modificarea sau punerea în aplicare a actului legislativ propus sau a acordului internațional preconizat.
Amendamentul 7
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 81 – alineatul 3 a – paragraful 1 (nou)
(3a)  Comisia competentă examinează cererea de aprobare fără întârzieri nejustificate. În cazul în care comisia competentă decide să nu emită o recomandare sau nu a adoptat o recomandare în termen de șase luni de la data la care a fost sesizată cu cererea de aprobare, Conferința președinților poate include chestiunea pentru examinare pe ordinea de zi a unei perioade de sesiune ulterioare sau, în cazurile justificate corespunzător, poate decide să prelungească termenul de șase luni.
Amendamentul 8
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 81 – alineatul 3 a – paragraful 2 (nou)
În cazul în care este necesară aprobarea Parlamentului pentru un acord internațional preconizat, Parlamentul poate decide, pe baza unei recomandări a comisiei competente, suspendarea procedurii de aprobare pentru cel mult un an.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate