Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0231(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0158/2012

Předložené texty :

A7-0158/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/01/2014 - 5.8
CRE 14/01/2014 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0008

Přijaté texty
PDF 286kWORD 42k
Úterý, 14. ledna 2014 - Štrasburk
Zeměpisná označení aromatizovaných vinných výrobků ***I
P7_TA(2014)0008A7-0158/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků (COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0530),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 43 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0234/2011),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na odůvodněné stanovisko lucemburské poslanecké sněmovny v rámci protokolu (č. 2) o dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, v němž je uvedeno, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 7. prosince 2011(1),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 14. října 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0158/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 67.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. ledna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91
P7_TC1-COD(2011)0231

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 251/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí