Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0281(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0432/2013

Внесени текстове :

A7-0432/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0019

Приети текстове
PDF 258kWORD 35k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
Отмяна на Решение 2007/124/ЕО, Евратом на Съвета ***
P7_TA(2014)0019A7-0432/2013

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2014 г. относно проекта на решение на Съвета за отмяна на Решение 2007/124/ЕО, Евратом за създаване за периода 2007 – 2013 г., като част от Общата програма за сигурност и гарантиране на свободите, на специална програма „Предотвратяване, готовност и управление на последиците от тероризъм и други рискове, свързани със сигурността“ (15187/2013 – C7-0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Специална законодателна процедура — одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15187/2013),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 352 от Договора за функционирането на ЕС и член 203 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C7‑0418/2013),

—  като взе предвид член 81, параграф 1 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0432/2013),

1.  Дава своето одобрение относно проекта на решение на Съвета;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Правна информация - Политика за поверителност