Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0281(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0432/2013

Esitatud tekstid :

A7-0432/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2014 - 10.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0019

Vastuvõetud tekstid
PDF 182kWORD 33k
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg
Nõukogu otsuse 2007/124/EÜ, Euratom, kehtetuks tunnistamine ***
P7_TA(2014)0019A7-0432/2013

Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/124/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007-2013 üldprogrammi "Turvalisus ja vabaduste kaitse" raames eriprogramm "Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisolek ja nende tagajärgede likvideerimine" (15187/2013 – C7-0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15187/2013),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 352 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 203 (C7-0418/2013),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõiget 1 ja artikli 46 lõiget 1,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A7-0432/2013),

1.  annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika