Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0281(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0432/2013

Teksty złożone :

A7-0432/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2014 - 10.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0019

Teksty przyjęte
PDF 196kWORD 35k
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg
Uchylenie decyzji Rady 2007/124/WE, Euratom ***
P7_TA(2014)0019A7-0432/2013

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie projektu decyzji Rady uchylającej decyzję Rady 2007/124/WE, Euratom ustanawiającą na lata 2007–2013, jako część ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności, szczegółowy program "Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa" (15187/2013 – C7-0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15187/2013),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 203 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej(C7‑0418/2013),

–  uwzględniając art. 81 ust. 1 i art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0432/2013),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności