Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0281(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0432/2013

Ingivna texter :

A7-0432/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0019

Antagna texter
PDF 188kWORD 33k
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg
Upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom ***
P7_TA(2014)0019A7-0432/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2014 om utkastet till rådets beslut om upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom om inrättande, som en del av det allmänna programmet om säkerhet och skydd av friheter, av det särskilda programmet ”Förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker” för perioden 2007–2013 (15187/2013 – C7-0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15187/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C7-0418/2013),

–  med beaktande av artiklarna 81.1 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0432/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy