Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0282(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0473/2013

Внесени текстове :

A7-0473/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0020

Приети текстове
PDF 265kWORD 35k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Русия ***
P7_TA(2014)0020A7-0473/2013

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2014 г. относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация (13152/2013 – C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация (13152/2013),

—  като взе предвид Решение 2000/742/ЕО на Съвета от 16 ноември 2000 г. относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация,

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 186 и член 218, параграф 6, алинея 2, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0370/2013),

—  като взе предвид член 81, член 90, параграф 7 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (A7-0473/2013),

1.  Дава своето одобрение за подновяване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Руската федерация.

Правна информация - Политика за поверителност